קביעת הוראות למבנה עזר ומחסן, גשר הזיו הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)