בית העלמין היהודי החדש לחיפה בתל רגב . הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)