(חכ / 5) - נחשולים הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)