ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב' מס' 2009002 מתאריך 21-01-2009