שינוי יעוד בחלק מחלקה 9 בגוש 11952 בעין הוד תקנון מוקלד (נספחים)