תיקון מס' 1 לאופן חישוב שטח הבניה לאכסדרות וגזוזטראות. תקנון מוקלד (נספחים)