תיקון מס' 1 לאופן חישוב שטח הבניה לאכסדרות וגזוזטראות. הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)