ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב' מס' 2008008 מתאריך 06-05-2008