ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב' מס' 2004006 מתאריך 15-06-2004