שכונת נוף הר, זכרון יעקב תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)