שכונת נוף הר, זכרון יעקב הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)