ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א' מס' 90 מתאריך 13-02-2012