ת.ע.ק. מספר 23 - " צור שלום ". תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)