ת.ע.ק. מספר 23 - " צור שלום ". תקנון מוקלד (נספחים)