ת.ע.ק. מספר 23 - " צור שלום ". הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)