הרחבה לקיבוץ רגבים. תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)