כפר אמנים עין הוד תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)