כפר אמנים עין הוד הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)