שינוי יעוד בחלק מחלקה 9 בגוש 11952 בעין הוד תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)