שינוי יעוד בחלק מחלקה 9 בגוש 11952 בעין הוד הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)