קביעת שטחי בניה המותרים במרחב התכנון של חיפה. הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)