כפר אמנים עין-הוד הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)