ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב' מס' 2008004 מתאריך 19-02-2008