ניוד והחלפת שטחים בזכרון יעקב תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)