ניוד והחלפת שטחים בזכרון יעקב הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)