הרחבת רחוב חורב בקטע בין הצמתים חורב - פיק"א לחורב - פרוייד תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)