בריכת עין איילה 4 הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)