תכנית איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים ושינוי במגרש 208 - עין הוד הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)