יצירת מסגרת תכנונית לישוב קהילתי בן כ-350 יח"ד תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)