אתר ההנצחה לחיל ההנדסה. הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)