אתר ההנצחה לחיל ההנדסה. תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)