תוכנית נת/ 800/ 37 הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)