הקטנת דרך קיימת מרוחב 10 מ' ל-8 מ' והמרת השטח המוקצה למגורים ג'. הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)