הקטנת דרך קיימת מרוחב 10 מ' ל-8 מ' והמרת השטח המוקצה למגורים ג'. תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)