קביעת חזית מסחרית.שינוי יעוד מאזור מגורים,הריסת המסומן להריסה.ביטול קונטור. הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)