קביעת חזית מסחרית.שינוי יעוד מאזור מגורים,הריסת המסומן להריסה.ביטול קונטור. תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)