הקטנת קו בנין צדדי מ-3.00 מ' ל-2.18 מ' והגדלת אחוזי בניה למגורים הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)