הקטנת קו בנין צדדי מ-3.00 מ' ל-2.18 מ' והגדלת אחוזי בניה למגורים תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)