שינוי יעוד מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ג' מיוחד. הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)