שינוי יעוד מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ג' מיוחד. תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)