שינוי ייעוד משטח למוסדות מרפא נופש מלונאות ובתי אבות לאזור מגורים ב' תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)