שינוי יעוד חלקה 74 מש.צ.פ. למגורים א' , וב' ,ולש.ב.צ.- צפון ראשל"צ הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)