יעוד קרקע מחקלאי לגן אירועים. הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)