יעוד קרקע מחקלאי לגן אירועים. תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)