הגדלת שטח בניה עיקרי,הגדלת שטח שירות,הקטנת מרחק בין בריכת השחיה לפרגולה וקרויה תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)