הקמת שכונת מגורים הכוללת 900 יח"ד, שטחי מסחר, מבני ציבור ושטחים פתוחים. תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)