הקמת שכונת מגורים הכוללת 900 יח"ד, שטחי מסחר, מבני ציבור ושטחים פתוחים. נספח/ הוראות בינוי (נספחים)