שינוי בקווי בנין, הוספת יחידות דיור, שינוי הוראות בדבר בינוי, בדבר גודל שטח הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)