מועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע מס' 106 מתאריך 14-11-2002