הגדלת תכסית הקרקע,הקטנת קו בניין קדמי וצדדי תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)